Tilbakemeldinger fra deltaker på foredrag fra Talerlisten.no

 
Black and White Star in Circle

NAV Skedsmo arrangerte et kontormøte med tema integrering. Hege Haugvik var midt i blinken for oss. Dette fordi hun fikk frem mange gode poenger knyttet til hva som kan oppleves som krevende i en langvarig prosess for å komme seg på plass i et nytt land. Hun beskrev dette på en helhetlig, fin og grundig måte. Det var en interessant tvist at hun beskrev sin integrering i Belgia, som norsk. Om en skal ha et arrangement og trenger en til å snakke om ulike faser i en integrering knyttet til blant annet språk og kulturforståelse anbefaler vi Haugvik.

 

Veldig inspirerende og relevant foredrag om flerkultur! Vi hadde besøk av Haugvik i Rissa. Det var interessant både for nye og innfødte fosninger. Hun blander forskning og statistikk om integrering med personlige anekdoter som illustrerer poengene veldig godt. Dette foredraget passer for alle kommuner og sektorer, da flerkultur finnes overalt. Jeg som innflytter fra by til bygd klarte også å relatere meg til de ulike fasene Haugvik fortalte om.


Elin Landsverk
NAV Skedsmo

Kari Klepp
Indre Fosen kommune

Trøndelags Europakontor har brukt Hege ved flere anledninger som foredragsholder. Hege kan kunsten med å engasjere publikum med en innlevelse og talemåte som er usedvanlig god. Hun evner å få tilhørerne til å leve seg inn i problemstillingen og er på alle måter veldig interessant å høre på. Anbefales på det sterkeste


Innvandrer? Utvandrer? Er det en stor sak å flytte fra Norge til et vest-europeisk land som Belgia, da? Ja, det kan det være. Mekanismene er like, frustrasjonene og dilemmaene også, oppturene og nedturene identiske, gledene og sorgene er de samme, som når man flytter fra et land i en annen verdensdel til Norge. Det er i alle fall min sterke overbevisning, med botid fra flere land, blant annet Belgia. Lost in translation i åresvis. Forvirring om kultur, tradisjoner, oppdragelse, skolesystemer og andre systemer. Hege Haugvik formidler fasene og følelsene i integreringsprosessen på meget god måte og på basis av førstehånds erfaring. Den som er på jakt etter foredragsholder om temaer rundt integrering og innvandring, kan trygt benytte Hege.


Alexander Burmo
Mid-Norway European Office /
Trøndelags Europakontor

Åse Erdal
KS

Les mer